Ustawa zakazująca "in-vitro" -  Katolicy znów przegrali w Sejmie...

Po raz wtóry projekt ustawy konsekwentnie zakazujący
niemoralnej procedury zapłodnienia pozaustrojowego
został odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu.

Ostatnie głosowanie w Sejmie, niemal niezauważone przez społeczeństwo,
mające miejsce 6 maja 2010, było kolejnym podczas którego projekt
stowarzyszenia
Contra In Vitro został odrzucony zaraz po pierwszym czytaniu.