29 SIERPNIA 2011 - Poniedziałek

Dziś wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła

W chrześcijaństwie tylko RADYKALIZM ma sens, tylko on pociąga.

 

Nie bądź miałki i letni w swej wierze, w tym co myślisz, w tym co robisz...