Dziś Benedykt XVI przyjął rezygnację bp. Piotra Krupy

Benedykt XVI przyjął rezygnację bp. Piotra Krupy z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej – poinformowała Nuncjatura Apostolska.

W maju tego roku bp Piotr Krupa świętował 50-lecie kapłaństwa, a w czerwcu – 75. rocznicę urodzin. Zgodnie z przepisami, złożył wówczas na ręce Ojca Świętego rezygnację z pełnionej funkcji biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej. Została ona przyjęta i z dniem 15 września bp Krupa przechodzi na emeryturę.

 

 

Bp Piotr Krupa wywodzi się z diecezji tarnowskiej. Urodził się 19 czerwca 1936 roku w Braciejowej. Po zakończeniu drugiej wojny światowej wraz z rodziną osiadł w ówczesnej diecezji gorzowskiej. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu. 14 maja 1961 r. przyjął z rąk bp. Wilhelma Pluty święcenia kapłańskie.
Był wikariuszem w Gubinie, w Świebodzinie, w Kołczygłowach, które należą obecnie do diecezji pelplińskiej, a potem pracował w Zielonej Górze. Następnie został skierowany przez bp. Plutę do Francji, na studia teologii moralnej na Wydziale Teologii Katolickiej Université des Sciences Humaines w Strasburgu. Po pięciu latach, po otrzymaniu doktoratu powrócił do Ojczyzny.
W międzyczasie, w 1972 r., zmieniła się organizacja struktur kościelnych. Z administracji gorzowskiej papież Paweł VI utworzył trzy diecezje: gorzowską, szczecińsko-kamieńską i koszalińsko-kołobrzeską. Rodzice ks. Krupy mieszkali na terenie nowo powstałej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, on również został inkardynowany do tej diecezji.
Pełnił różne zadania w kurii biskupiej w Koszalinie, dojeżdżał też z wykładami do seminarium duchownego diecezji gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu. W 1978 r. został mianowany rektorem seminarium gorzowskiego. W 1981 r. biskup koszalińsko-kołobrzeski Ignacy Jeż uzyskał zezwolenie władz państwowych na budowę seminarium duchownego. W związku z tym ks. Krupa został rektorem nowo utworzonego seminarium w Koszalinie. Rozpoczęła się budowa gmachu, a równocześnie trzy roczniki kleryków przygotowywały się do kapłaństwa.
18 lutego 1984 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Konsekracja biskupia odbyła się 15 kwietnia w Kołobrzegu. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa z Modlitwy Pańskiej: „Adveniat regnum Tuum” – przyjdź Królestwo Twoje.
W 1992 r., w związku z reorganizacją diecezji w Polsce, bp Krupa został biskupem pomocniczym pelplińskim. Pełnił funkcję wikariusza generalnego. Szczególnie zaangażowany w katechezę, dbał o formację katechetów, spotykając się każdego roku z wszystkimi katechetami w poszczególnych rejonach diecezji. Odbywał wiele wizytacji kanonicznych, po kilka dekanatów w roku. Profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie w zakresie teologii moralnej, szczególnie w zagadnieniach dotyczących spowiedzi św., a także dyrektor Diecezjalnego Studium Teologicznego w Tczewie.
Powszechnie podkreśla się bliskość i serdeczność bp. Krupy z wiernymi, skromność i życzliwość dla każdego.

Życzymy Ks. Biskupowi Bożego Błogosławieństwa i długich lat w zdrowiu !

 

-----------------------------------------------
zdjęcie
Jan Brykczyński - fotoKAI