Jeżeli jesteś katechetą,
animatorem małej grupy,
liderem wspólnoty...

zobacz jak w ciekawy sposób można przekazać religijne treści.

Przy okazji: To video pochodzi z reaktywowanego niedawno

serwisu filmów video o tematyce religijnej (GodTube.com)