Jesteś na poprzedniej wersji strony Wspólnoty BETLEJEM.
KLIKNIJ na aktualną wersję: www.BETLEJEM.gdan.pl


ZAPRASZAMY !     Pierwsza sobota miesiąca:     Otwarte spotkanie modlitewne

Miejsce : kościół parafialny św. Trójcy, Sulęczyno. Termin : każda I sobota miesiąca, godz.18.00-21.30   O spotkaniu modlitewnym       Mapka dojazdu

WAKACJE z BOGIEM 2011 (Rekolekcje Letnie)         EWANGELIA na Niedzielę + krótki komentarz

Kto nie zna Pisma św. nie zna Chrystusa. Czytaj i studiuj Pismo św. razem z nami!

Rozważania wielkopostne - nr.4. 12.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.4. 12.03.2011)

Link do dzisiejszych czytań: sobota, 12 marca

(Łk 5,27 + nast.)
Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: Pójdź za Mną. On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim.

Jak to jest, zostawić wszystko i pójść za Nim ?
Możesz tego posmakować, potrzebujesz tylko decyzji i potem wierności,
determinacji w pielęgnowaniu tej decyzji.

 

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.3. 11.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.3. 11.03.2011)

Link do dzisiejszych czytań: piątek, 11 marca

(Iz 58,1)
To mówi Pan Bóg: Krzycz na całe gardło, nie przestawaj!
Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy!

Niejednemu bystremu obserwatorowi i komentatorowi cudzych grzechów ten tekst się podoba,
niestety na pęczki jest takich komentatorów, zwłaszcza w mniejszych środowiskach.
To powołanie (do bycia prorokiem) nie jest dla każdego z nas
i nie można go zdobyć nawet Boga błagając o to.


Chociaż... jest mała furtka...

 

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.2. 10.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.2. 10.03.2011)

Link do dzisiejszych czytań: czwartek, 10 marca

(Pwt 30,15-20)
Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.
Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego,
i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy... 
...Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,
miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego.

Zawsze, kiedy chcę pomóc innym w podejmowaniu życiowych decyzji,
polecam im ten tekst z Księgi Powtórzonego Prawa (link do całości powyżej)

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.1. 09.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.1. 09.03.2011)

Zrobiłem sobie postanowienie noworoczne: schudnąć 20 kg [ale nie w miesiąc ;-)]
I idzie dobrze, zrzuciłem już 3 kg.

Zrobiłem sobie postanowienie,
że w tym roku nie będę pisał codziennych komentarzy do Słowa (czytania liturgiczne z dnia) w Wielkim Poście
(tak jak w zeszłym roku).

Ale to postanowienie zostało złamane dziś w czasie wieczornej Mszy św. (środa popielcowa).

Więcej…

 

Ewangelia na Niedzielę 6.III.2011 Nr 87

Ewangelia na Niedzielę 6.III.2011 Nr 87

(Mt 7,21-27)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?

Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki.

Tekst jednoznaczny, kontrastowy, wręcz czarno-biały.

Jednak napchany treścią i trudno się go czyta.

Zastosujmy więc elementy hebrajskiej retoryki biblijnej,
by odkryć strukturę tekstu i zgłębić Boże przesłanie
(prawda, że w takim układzie tekstu więcej widać):

Więcej…

 

Ewangelia na Niedzielę 27.II.2011 Nr 86

Ewangelia na Niedzielę 27.II.2011 Nr 86

(Mt 6,33) Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość, a wszystko będzie wam dodane.

(Mt 6,24-34)
Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.

TO PRAWDA!

Bóg jest zawsze wierny Swoim obietnicom.
Wielokrotnie i na różne sposoby doświadczałam ja i moja rodzina,
jak Bóg dodawał nam tego, co było nam do życia potrzebne w sytuacjach,
gdy na pierwszym planie stawialiśmy troskę o Jego Królestwo i Jego sprawiedliwość.
Opowiem dzisiaj dwa świadectwa na ten temat:
- jedno osobiste - troska o odzienie
- drugie biznesowo -bytowe

Więcej…

 

Kogo boi się diabeł?

Bóg-Blog powraca!

Teraz częściej będą się ukazywać chrześcijańskie obrazki i komiksy.
Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie:

"Kto zwycięża diabła? Człowiek czy Bóg?"

Zobacz

 

Ewangelia na Niedzielę 20.II.2011 Nr 85

Ewangelia na Niedzielę 20.II.2011 Nr 85

 

Prawo odwetu i Miłość nieprzyjaciół

Mt.5,38-48
,,Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: "Oko za oko i ząb za ząb". A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: "Będziesz miłował swego bliźniego", a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.,,

,,Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi...,,

Więcej…

 

Jeżeli jesteś katechetą

Jeżeli jesteś katechetą,
animatorem małej grupy,
liderem wspólnoty...

zobacz jak w ciekawy sposób można przekazać religijne treści.

Więcej…

 

Bierzmowanie przed I Komunią św.?

Bierzmowanie przed I Komunią św.?

 

Ks. Zachara: Bierzmowanie przed I Komunią św. ?
Doskonały pomysł !

- Mówienie, że przyjęcie I Komunii świętej jest warunkiem do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest sprzeczne z teologiczną tradycją Kościoła katolickiego – mówi portalowi Fronda.pl ks. Maciej Zachara MIC.

Fronda.pl: Archidiecezja Liverpoolu zamieniła kolejność udzielania sakramentu bierzmowania i Eucharystii. Czy to dobry pomysł?

Ks. Maciej Zachara MIC*: Uważam to za dobre rozwiązanie. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego stanowią pewną triadę, której punktem dojścia jest Eucharystia. Zresztą w adhortacji „Sacramentum caritatis” papież Benedykt XVI zachęcał poszczególne episkopaty do przemyślenia kolejności sakramentów wtajemniczenia. Tradycja Kościoła rzymskiego aż do czasu trydenckiego, możne nawet i trochę później zakładała, że bierzmować należy jak najszybciej po chrzcie.

 

Więcej…

 

LUDZIE BOGA - Polecam!

LUDZIE BOGA - Polecam!

Atmosfera, jaka wytworzyła się wobec zekranizowanej adaptacji ostatniego okresu istnienia klasztoru trapistów w Tibhirine (Algieria), od razu stawia ten film w jednym rzędzie z najgłośniejszymi, i także prawdopodobnie najwybitniejszymi filmami religijnymi ostatnich lat – „Wielką Ciszą” Philipa Gröninga, „Wyspą” Pawła Ługina i „Pasją” Mela Gibsona. Czy oceny te są właściwe, będzie można stwierdzić za jakiś czas, kiedy okrzepną pierwsze wrażenia. W przypadku „Wielkiej Ciszy”, „Pasji”, a także „Wyspy” pewność, że przetrwają w pamięci publiczności, wydaje się dziś większa, ale też i dystans czasu nadaje tym filmom inną perspektywę i rangę.

Więcej…

 

Papież zafascynowany Internetem

Papież zafascynowany Internetem

"Papież pisze ołówkiem, ale rozlicza się z siecią" i mówi o "chrześcijańskim stylu obecności w cyfrowym świecie".

Więcej…

 

Ewangelia na Niedzielę 13.II.2011 Nr 84

Ewangelia na Niedzielę 13.II.2011 Nr 84

(Mt 5,17-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż*. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał*, «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi*. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale "wypełnić"

Dokładnie rzecz biorąc, trzeba by tłumaczyć kluczowe słowo
z powyższego zdania: "napełnić" a nie "wypełnić (grec. plerosai)

Więcej…

 

Społeczność kinowa w Sulęczynie

Społeczność kinowa w Sulęczynie

(na zdjęciu fragment sali kinowej Parafialnego Klubu Filmowego w Sulęczynie)

Kolejny seans za nami ...

Więcej…

 

Ewangelia na Niedzielę 06.II.2011 Nr 83

Ewangelia na Niedzielę 06.II.2011 Nr 83

(Mt 5,13-16)
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Czy zapalona przez Ciebie świeczka kiedyś uciekła przed Tobą i schowała się? Bogu zdarza się to bardzo często...

Więcej…

 

Ewangelia na Niedzielę 30.I.2011 Nr 82

Ewangelia na Niedzielę 30.I.2011 Nr 82

(Mt 5,1-12a)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

Jezus widząc tłumy wyszedł na górę a tłumy idą raczej tam gdzie łatwo,
gdzie zysk jakiś, gdzie pewne korzyści.
Jezus wychodzi na górę, zaczynają się "schody". jakaś trudność, wysiłek.


Nie słychać w Ewangelii, by tłumy szły za Nim na górę.
- Poszli uczniowie - ci, którzy gotowi są na trud, by chodzić za Panem, dokądkolwiek pójdzie,
- czy to po "płaskim" - gdzie łatwo, czy "w górę" - gdzie trudno.
Nagroda jest wielka - Jezus otwiera usta i naucza ich.
Wyjawia im Bożą logikę, Bożą mądrość.
Błogosławieństwa Jezusa są tak nasycone treścią, że skupię się dziś na jednym:

Więcej…

 

Adam Małysz i mini świadectwo

Adam Małysz i mini świadectwo

Wczoraj Adam Małysz wygrał w pięknym stylu
na Wielkiej Krokwi w Zakopanem zawody Pucharu świata.

Kiedyś, parę ładnych lat temu trochę mu kibicowałem...

Więcej…

 

Ewangelia na Niedzielę 23.I.2011 Nr 81

Ewangelia na Niedzielę 23.I.2011 Nr 80

Powołanie Piotra i Andrzeja

(Mt.4, 12-23)
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło". Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Zadziwiające i godne podziwu jest to: jak Piotr i Andrzej oraz Jakub i Jan, natychmiast, bez cienia wątpliwości czy zastanowienia, zgadzają się pójść za Jezusem! Zostawiają wszystko co mają: pracę, dobytek, rodziców i praktycznie tak jak stoją, idą...

Więcej…

 

E-misja

E-misja

odcinek nr. 1.

16.01.2011 r.

Zapraszamy serdecznie na pierwszy odcinek
cyklicznego programu ewangelizacyjnego,
mającego na celu:

  • popularyzację samodzielnego czytania Pisma świętego oraz
  • zachęcanie do pójścia za Jezusem!

Prosimy o modlitwę za program E-MISJA !

Zobacz 1 odcinek E-misji >

 

Ewangelia na Niedzielę 16.I.2011 Nr 80

Ewangelia na Niedzielę 16.I.2011 Nr 80

Chrzest Jezusa w rzece Jordan

(J 1,29-34)
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.

Ochrzczony wodą, ale czy ochrzczony Duchem Świętym?

Więcej…

 

Ewangelia na Niedzielę 9.I.2011 Nr 79

Ewangelia na Niedzielę 9.I.2011 Nr 79

Chrzest Jezusa w rzece Jordan

(Mt 3,13-17)
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.Chrzest Jezusa - a mój chrzest ?

Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.

Wiem. Nie pamiętasz swego chrztu, to było dawno temu. Przynieśli cię do kościoła...

Więcej…