Jesteś na poprzedniej wersji strony Wspólnoty BETLEJEM.
KLIKNIJ na aktualną wersję: www.BETLEJEM.gdan.pl


ZAPRASZAMY !     Pierwsza sobota miesiąca:     Otwarte spotkanie modlitewne

Miejsce : kościół parafialny św. Trójcy, Sulęczyno. Termin : każda I sobota miesiąca, godz.18.00-21.30   O spotkaniu modlitewnym       Mapka dojazdu

WAKACJE z BOGIEM 2011 (Rekolekcje Letnie)         EWANGELIA na Niedzielę + krótki komentarz

Kto nie zna Pisma św. nie zna Chrystusa. Czytaj i studiuj Pismo św. razem z nami!

Ewangelia na Niedzielę 10.VII.2011 Nr 105

Ewangelia na Niedzielę 10.VII.2011 Nr 105

XV niedziela zwykła

(Mt 13, 1-23)
Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha". Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: „Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?”
On im odpowiedział: „Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
«Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił».
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.
Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”.

,, Kto ma uszy, niechaj słucha...”

Bracie i Siostro, to jest wezwanie do każdego z nas.

Zastanówmy się czego dziś najwięcej słuchamy?

Co tak naprawdę chcemy usłyszeć?

I co chcemy zrobić z tym co usłyszymy...

Więcej…

 

WAKACJE z BOGIEM, Rekolekcje Letnie

W dniach 12-14.08.2011 (piątek-niedziela) odbędą się:

Rekolekcje Letnie

pod nową,, stałą już nazwą

WAKACJE z BOGIEM

Termin: 12-14 sierpnia b.r. (piątek-niedziela)

Poniedziałek - 15  sierpnia - wolny od pracy, można zostać w Sulęczynie i wakacjować dalej ;-)

Więcej…

 

Spotkanie I sobota 2011.07.02

Spotkanie modlitewne w lipcu

(wiem, wiem... miałem wrzucić zdjęcie w niedzielę, padł mi jednak komp
do tego stopnia, że kupiłem nowy twardy dysk i zaczynam od nowa...)

Świetne spotkanie mieliśmy w ostatnią sobotę:

1. Gościliśmy Wspólnotę św. Hieronima z Gdyni Orłowa wraz z księdzem Stanisławem no i ...

2. Obchodziliśmy 30-lecie... małżeństwa Grażyny i Michała

Oprócz Mszy św., modlitwy uwielbienia była też katecheza: "DUCH ŚWIĘTY teoria i praktyka"
(będzie mp3, a może coś więcej ?)

---------------------------------------------------------

Planujemy w dniach 12-14.08.2011 (piątek-niedziela)

Rekolekcje Letnie

pod nową,, stałą już nazwą

WAKACJE z BOGIEM

 

Więcej…

 

Ewangelia na Niedzielę 3.VII.2011 Nr 104

Ewangelia na Niedzielę 3.VII.2011 Nr 104

XIV niedziela zwykła

(Mt 11,25-30)
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Cichość i pokora ukojeniem dla duszy.

 

Więcej…

 

Ewangelia na Niedzielę 26.VI.2011 Nr 103

Ewangelia na Niedzielę 26.VI.2011 Nr 103

XIII niedziela zwykła

(Mt 10,37-42)
Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

 

Ludzie dziś zabijają się za "spa" i "wellness" by zdrowym być i długo żyć.

Płacą i płaczą, że drogo - ale jacy są młodzi i opaleni !

I wieczni...   ;-)

 

Więcej…

 

Ewangelia na Niedzielę 19.VI.2011 Nr 102

Ewangelia na Niedzielę 19.VI.2011 Nr 102

Niedziela - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

(Wj 34,4b-6,8-9)
Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem.

(Ps: Dn 3,52-56)
REFREN: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię,
pełne chwały i świętości.

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej,
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie,
i na Cherubach zasiadasz,
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.

(2 Kor 13,11-13)
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami! Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

(Ap 1,8)
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

(J 3,16-18)
Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

Wszystkie dzisiejsze czytania są zachwycające.

Więcej…

 

Spotkania bieżące- CZUWANIE i kino

Spotkania bieżące - CZUWANIE i kino

1. W najbliższą sobotę /11.VI.2011/:

Czuwanie modlitewne w wigilię Zesłania Ducha Świętego

Organizujemy je po raz 14 (czternasty) z rzędu,
bo miejsce Ducha Świętego i Jego darów i charyzmatów
jest bardzo ważne w naszej duchowości.

Chcemy w spokoju i ciszy zanurzyć się w modlitwie kontemplacyjnej,
adorując jednocześnie Jezusa w Eucharystii, w czasie Mszy św. i po Mszy św.

Będziemy rozważać osobę Ducha Świętego w Biblii i w naszym życiu,
będziemy chwalić Boga przez:

  • "pieśni pełne Ducha",
  • dziękczynienie i
  • modlitwę ciszy...

 

Plan Czuwania jest prosty:

18.00 Msza św. - kościół parafialny

19.00 - 21.00 MODLITWA uwielbienia, wstawiennicza o uzdrowienie itp.

21.00 Apel Jasnogórski

21.10 - 21.50 Agapa /w salkach/

 

2. W najbliższy piątek - dzień wcześniej - 10.VI.2011:

Kolejny seans Parafialnego Klubu Filmowego.

19.00 - 20.30 Sala Remizy OSP w Sulęczynie

 

Na oba spotkania serdecznie zapraszamy !

 

Ewangelia na Niedzielę 12.VI.2011 Nr 101

Ewangelia na Niedzielę 12.VI.2011 Nr 101

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

(J 20,19-23)

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

 

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam...

... Weźmijcie Ducha Świętego...

W dniu Pięćdziesiątnicy powinniśmy rozważyć w naszych sercach dwie sprawy: rozesłanie uczniów
,,Ja was posyłam,, i zesłanie Ducha Świętego ,,Weżmijcie Ducha Świętego,,
Jak się to ma do mnie, jako ucznia Chrystusa obecnych czasów ?

Więcej…

 

Dobre informacje z różnych Kościołów

Dobre informacje z różnych Kościołów

- w jednym miejscu.

Start za 16 godzin.

Polecam!

www.inGod.pl

 

Ewangelia na Niedzielę 5.VI.2011 Nr 100

Ewangelia na Niedzielę 5.VI.2011 Nr 100

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

(Mt 28,16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Największy problem współczesnego świata to nieuznanie Jezusa za ŻYWEGO i OBECNEGO wśród nas.

Więcej…

 

Ewangelia na Niedzielę 29.V.2011 Nr 99

Ewangelia na Niedzielę 29.V.2011 Nr 99

VI niedziela wielkanocna

(J 14,15-21)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy,
którego świat przyjąć nie może,
ponieważ Go nie widzi ani nie zna.

Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa
i w was będzie
.
Nie zostawię was sierotami:
Przyjdę do was.
Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał.
Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie.

W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje.
Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego,
a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.

Ewangelia może i krótka ale treściowo tak naładowana, że nogi się uginają - bo głowa ciężka ;-)

Więcej…

 

Ewangelia na Niedzielę 22.V.2011 Nr 98

Ewangelia na Niedzielę 22.V.2011 Nr 98

 

Św. Andrzej Bobola

(1 P 2,4-9)
Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świetym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.

(J 14,6)
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

(J 14,1-12)
Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca

Dzisiaj Kościół w swojej mądrości zestawia fragment z Ewangelii Św. Jana z fragmentem listu Św. Piotra.


Oba te fragmenty mówią o "dziełach potęgi", Piotr mówi, że mamy je ogłaszać
a Pan Jezus mówi, że przez Niego sam Bóg Ojciec dokonuje wielkich dzieł,
które powinny wspomóc naszą wiarę.


Mało tego, zapowiada, kładąc wielki nacisk na swoje słowa:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy,
będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni


Jak to wszystko pojąć?
Jak to wszystko przyjąć?

 

Więcej…

 

Majowe w sztormie

Majowe w sztormie

Zdjęcie ze sztormowej (deszcz, zimno, b. silny wiatr)
modlitwy, z majowego, sprzed paru dni.

Więcej…

 

Majowe 2011.05.20, piątek

Majowe 2011.05.20, piątek

Nie zawsze jest tak ładnie jak na powyższym zdjęciu,
wieczorem wrzucę zdjęcie ze sztormowej modlitwy, z majowego, sprzed paru dni

 

Wydrukuj sobie wieksze zdjęcie

 

Ewangelia na Niedzielę 15.V.2011 Nr 97

Ewangelia na Niedzielę 15.V.2011 Nr 97

(J 10,1-10)
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.

,,...woła on swoje owce po imieniu...,,

 

Pan dobrze zna swoje owce. Woła je po imieniu, jak mówi Słowo Boże.

 

Więcej…

 

Ewangelia na Niedzielę 15.V.2011 Nr 97

Ewangelia na Niedzielę 15.V.2011 Nr 97

(J 10,1-10)
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.

Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę,
ale wdziera się inną drogą,
ten jest złodziejem i rozbójnikiem.


Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.

Ja jestem bramą.

Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.

Więcej…

 

Eugenika

Dostaliśmy list/prośbę od Lecha Dokowicza:

Drodzy Przyjaciele, polecam!

W najbliższa sobotę (14 maja) o g. 16.50 na antenie TVP 2
będzie można zobaczyć wartościowy film dokumentalny Grzegorza Brauna, pt.
"Eugenika - w imię postępu"
.

Więcej…

 

Zamach na Jana Pawła II

Zamach na Jana Pawła II

13.05.1981 - 13.05.2011 - 30 lat

Wspomnijmy do Pana o pokój na świecie!

Więcej…

 

III Ogólnopolski Tydzień Biblijny

Jako, że nasza wspólnota BETLEJEM, jej charyzmat,
(i także ta strona internetowa)
oparta jest na popularyzacji Biblii wśród chrześcijan ( a zwłaszcza katolików)

przypominamy, że obecnie trwa:

III Ogólnopolski Tydzień Biblijny


08.05 - 15.05.2011


Mów, o Panie, Twój Kościół Cię słucha!

Więcej…

 

Ewangelia na Niedzielę 8.V.2011 Nr 96

Ewangelia na Niedzielę 8.V.2011 Nr 96

(Łk 24,13-35)
Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Ci uczniowie z Emaus byli jacyś ślepi...

Więcej…

 

Spotkanie z braćmi w Chrystusie

Z kroniki
wspólnotowo-towarzyskiej
Wspólnoty BETLEJEM w Sulęczynie

Spotkanie z Jerzym i Martą Molami (2011.05.05)

Jurek i Marta są członkami:

i przebywali nad Jez. Mausz na majówce Wspólnoty "Czas dla Rodzin" z katechezami o Bożych finansach

Więcej…