Jesteś na poprzedniej wersji strony Wspólnoty BETLEJEM.
KLIKNIJ na aktualną wersję: www.BETLEJEM.gdan.pl


ZAPRASZAMY !     Pierwsza sobota miesiąca:     Otwarte spotkanie modlitewne

Miejsce : kościół parafialny św. Trójcy, Sulęczyno. Termin : każda I sobota miesiąca, godz.18.00-21.30   O spotkaniu modlitewnym       Mapka dojazdu

WAKACJE z BOGIEM 2011 (Rekolekcje Letnie)         EWANGELIA na Niedzielę + krótki komentarz

Kto nie zna Pisma św. nie zna Chrystusa. Czytaj i studiuj Pismo św. razem z nami!

Rozważania wielkopostne - nr.21.30.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.21--30-03-2011)

Link do dzisiejszych czytań: środa, 30 marca

Dziś w I czytaniu (fragment z Powt 4, 1 i nast.):
Mojżesz przemówił do ludu, mówiąc: A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców.

Bóg, jednocześnie miłosierny i sprawiedliwy, daje opcję, szansę i jednocześnie pewność zbawienia.

Hmm... Jak to rozumieć?

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.20.29.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.20--29-03-2011)

Link do dzisiejszych czytań: wtorek, 29 marca)

Dziś w czytaniach wzór dla każdego z nas:
(fragment z Księgi Daniela: Dn 3,25.34-43
Powstawszy Azariasz tak się modlił, a otwarłszy swe usta, mówił w środku ognia: Nie opuszczaj nas na zawsze - przez wzgląd na święte Twe imię nie zrywaj Twego przymierza. Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia, przez wzgląd na Twego przyjaciela, Abrahama, sługę Twego, Izaaka, i Twego świętego - Izraela. Im to przyrzekłeś rozmnożyć potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad brzegiem morza. Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów. Oto jesteśmy dziś poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów. Nie ma obecnie władcy, proroka ani wodza, ani całopalenia, ani ofiar, ani darów pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarować Tobie pierwocin i doznać Twego miłosierdzia. Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie. Jak całopalenia z baranów i cielców, i z tysięcy tłustych owiec, tak niech będzie dziś nasza ofiara przed Tobą i niech Ci się podoba! Ponieważ ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu. Teraz zaś postępujemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia. Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławne, Panie!

Azariasz tak się modlił ... mówił w środku ognia

Nawet w tak ciężkiej sytuacji - pośrodku ognia - Azariasz ani na chwilę nie przestał ufać Bogu.
To wzór modlitwy dla każdego z nas, bez względu na okoliczności - zawsze ufajmy Panu.

 

Czy Królestwo Boże może się gniewać, może się gniewać na Ciebie, na mnie ?

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.19.28.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.19--28-03-2011)

Link do dzisiejszych czytań: poniedziałek, 28 marca

Dziś w czytaniach trochę o uzdrawianiu:
(Król izraelski - I czytanie: Czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać?)
i też o tym, jakim "powodzeniem" cieszy się służący Bogu,
prorok we własnym środowisku (z Ewangelii):
Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.

Więcej…

 

Ewangelia na Niedzielę 27.III.2011 Nr 90

Ewangelia na Niedzielę 27.III.2011 Nr 90

(J 4,5-42)
Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła /tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: Czego od niej chcesz? - lub: - Czemu z nią rozmawiasz? Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz! On im rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.

,,... oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie...”

Co to znaczy oddawać cześć w Duchu, dla nas ludzi XXI wieku?

Duch Święty zostaje nam dany już w sakramencie chrztu świętego,
a poprzez sakrament bierzmowania wylewa się na nas w pełni,
uzdalniając nas do żywego budowania ciała Chrystusowego tu na ziemi.
Bóg chce, abyśmy korzystali z Jego mocy, z Jego darów i charyzmatów,
abyśmy ich nie blokowali, nie spychali na dalszy plan. Jezus mówi do swoich uczniów:
,,... A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy...” J.14,26

Ale czy my tego chcemy?

Czy poddajemy się Duchowi Świętemu, Jego mocy, Jego działaniu?

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.18.27.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.18--27-03-2011)

Link do dzisiejszych czytań: niedziela, 27 marca

(Rz 5,8)

Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Tłumacząc z "języka teologicznego" na polski:
Chrystus umarł za każdego z nas:
katolika, żyda, muzułmanina czy poganina.

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.17.26.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.17--26-03-2011)

Link do dzisiejszych czytań: sobota, 26 marca

(Ps 40)

(Ps 103,1-4.9-12)
REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby
obdarza cię łaską i miłosierdziem.

Nie zapamiętuje się w sporze,
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest taska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.

Niech ten fragment psalmu 103 będzie codzienną modlitwą każdego z nas.

Można go mówić, można go też mówić śpiewająco:

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.17.25.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.17--27-03-2011)

Link do dzisiejszych czytań: piątek, 25 marca

(Ps 40)
W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Dziś uderzyły mnie powyższe słowa z Ps czterdziestego....

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.16.24.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.16--24-03-2011)

Link do dzisiejszych czytań: czwartek, 24 marca

Czytania liturgiczne z każdego dnia (dwa w dni powszednie a trzy w niedzielę) są dobierane tak, by były treściowo spójne.

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.15.23.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.15--23-03-2011)

Link do dzisiejszych czytań: środa, 23 marca

(Jr 18,18-20)
Niegodziwi rzekli: Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza! ...  ...Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa! Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników! Czy złem za dobro się płaci! . Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew.

Doświadczyliście kiedyś zamachu na swoje dobre imię, na swoją służbę ?

To jest niesamowite doświadczenie...

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.14.22.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.14--22-03-2011)

Link do dzisiejszych czytań: wtorek, 22 marca

(z Mt 23)

Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą,
lecz uczynków ich nie naśladujcie.
Mówią bowiem, ale sami nie czynią.

Pisałem wczoraj o tym, że osądzać innych nie wolno ale
oceniać czyjeś postępowanie trzeba, by wiedzieć jak się zachować, jak zareagować.

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.13.21.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.13. 21.03.2011)

Link do dzisiejszych czytań: poniedziałek, 21 marca

(Łk 6,36-38)
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni...

Zastanawia mnie to, że ci, którzy nie znają (lub nie chcą znać Pisma świętego)
mają kilka dobrze zapamiętanych, i w ich mniemaniu dobrze rozumianych, fragmentów?
(na przykład przeciw zwolennikom krucjaty trzeźwościowej używa się opisu cudu z Kany).

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.12. 20.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.12. 20.03.2011)

Link do dzisiejszych czytań: niedziela,20 marca

(Rdz 12,1-4a)
Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę....
.... Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał.

Potrzebujesz szybkiej decyzji o zmianie twojego życia ?

Więcej…

 

Ewangelia na Niedzielę 20.III.2011 Nr 89

Ewangelia na Niedzielę 20.III.2011 Nr 89

(Mt 17,1-9)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

W sobotnim czytaniu z 2 Księgi Samuela 7, 4 - 16 dzieje się trochę podobny mechanizm
zachowania człowieka wobec majestatu Boga.
Tam król Dawid, poruszony tym, że on sam mieszka w pałacu cedrowym a Arka Pana w namiocie,
postanawia wybudować godną dla Boga świątynię.
Nawet prorok Natan natychmiast zachwyca się tym pomysłem - Jakże wspaniałe dzieło może
król zrobić dla Boga!
Dopiero sam Bóg musi się w nocy upomnieć u proroka Natana o swój głos w tej sprawie.
Mianowicie:

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.11. 19.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.11. 19.03.2011)

Link do dzisiejszych czytań: sobota, 19 marca
(na str. Mateusz.pl jest błąd, brakuje trochę tekstu, w I czytaniu)

(Rz 4,13 i nast.)
Nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica
dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary.
I stąd to [dziedzictwo] zależy od wiary, by było z łaski

Poczułem ulgę, mój ratunek zależy od mojej wiary a nie od wypełniania Prawa.

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.10. 18.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.10. 18.03.2011)

Link do dzisiejszych czytań: piątek, 18 marca

(Mt 5,20-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Jeśli wasza sprawiedliwość
nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Tego się obawiam, że nie wejdę, bo nie postępuję tak jak Pan tego oczekuje.

Oczywiście, znam zapewnienia o Bożej sprawiedliwości, ale...

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.9. 17.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.9. 17.03.2011)

Link do dzisiejszych czytań: czwartek, 17 marca

(z Ps 138)
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca

Spraw Panie, bym czynił to każdego dnia, gdy tylko otworzę oczy i niech żadne wydarzenia dnia mi w tym nie przeszkodzą.

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.8. 16.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.8. 16.03.2011)

Link do dzisiejszych czytań: środa, 16 marca

(Jon 3,1 i nast.)
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam.

Jak zareagował Jonasz ? Jak ty byś zareagował ? Co byś znalazł na wymówkę ?

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.7. 15.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.7. 15.03.2011)

Link do dzisiejszych czytań: wtorek, 15 marca

Dziś w Ewangelii jest "Ojcze nasz..."

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.6. 14.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.6. 14.03.2011)

Link do dzisiejszych czytań: poniedziałek, 14 marca

"Przecież ja nie będę święty, to nie dla mnie..."

Więcej…

 

Rozważania wielkopostne - nr.5. 13.03.2011

Rozważania wielkopostne - rok II (nr.5. 13.03.2011)

Link do dzisiejszych czytań: niedziela, 13 marca

Rozważania dzisiejsze zawarte są w komentarzu: Ewangelia na Niedzielę

 

Ewangelia na Niedzielę 13.III.2011 Nr 88

Ewangelia na Niedzielę 13.III.2011 Nr 88

(Mt 4,1-11)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem . Lecz On mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu
.

Bardzo (mówiąc dzisiejszym językiem) profesjonalna lekcja - jak reagować na kuszenie szatana.
Lekcja która rzadko jest dziś wykorzystywana.
Jest kilka powodów takiej sytuacji.

Więcej…