Polecam kwartalnik PASTORES.

Co prawda jest poświęcony formacji kapłańskiej,
ale są tam też pożyteczne informacje dla ludzi świeckich,
chcących się duchowo rozwijać.

 Link: www.pastores.pl

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ps. Drukowany jest zresztą w naszej diecezjalnej (pelplińskiej) drukarni ;-)